BrewOS

Toimitukset

Toimitukset ovat yksittäisiä tilauksia asiakkailta. Toimituksilla on seuraavat ominaisuudet:

 • numero, joka yksilöi ne järjestelmässä
 • asiakas ja toimituspaikka johon toimitus on toimitettu. Mikäli saman asiakkaan kahteen eri toimituspaikkaan toimitetaan, käsitellään kukin toimituspaikka omana tilauksenaan.
 • tila, joka määrittelee tilauksen etenemisen. Kts. myöhemmin tilakuvaukset
 • ajankohta, joka kertoo, milloin tilaus merkittiin järjestelmässä toimitetuksi
 • tuotteet, joita toimitus sisältää, sekä niihin sovelletut hinnat.

Toimituksen eri vaiheet, eli tilat ovat:

 • keskeneräinen: Tilaus on luotu järjestelmään, ja sen sisältöä muokataan edelleen.
 • odottaa poimintaa: Tilauksen sisältö on lukittu, ja toimitus odottaa poimintaa varastosta. Toimituksen sisältöä ei voida enää muokata, mutta mikäli tilausta ei ole vielä laskutettu, yksittäinen tuoterivi voidaan poistaa.
 • odottaa toimitusta: Tilaus on poimittu varastosta, ja toimitus odottaa toimitusta.
 • toimitettu: Tilaus on merkitty toimitetuksi asiakkaalle

BrewOS luo toimituksille automaattisesti PDF-muotoiset toimitusasiakirjat.

Voit myös erikseen lisätä toimituksiin tiedon niiden laskunumerosta. Laskunumero voidaan antaa, kun se on lukittu poimittavaksi.

Tilauksen poiminta

Tilauksen poiminnassa valitaan varasto, sekä tuotantoerä, josta tilaus poimitaan. Poiminta voidaan suorittaa vain yhdellä kertaa, eli kaikki poimittavat tuotteet valitaan samalla (poimintaa ei voi jättää vajaaksi)

Poiminnassa järjestelmä näyttää kaikki eri varastot, joihin tuotteita on kirjattu. Voit valita kaikki tarvittavat tuotteet "Automaattisesti tästä varastosta", jolloin järjestelmä valitsee kutakin tuotetta eri hankintaeristä FIFO-periaattella tarvittavat määrät. Klikkaamalla kunkin hankintaerän saldoa, käyttöliittymä valitsee tuotteet klikatusta tuotantoerästä, tai mikäli varastosaldo ei riitä, niin monta kuin tuotantoerässä tuotteita on jäljellä.

Vahvistettu poiminta voidaan peruuttaa ja tehdä uudelleen, mikäli toimitusta ei ole vielä merkitty toimitetuksi.

Toimitusten tilan muutokset

Kannattaa huomioida, että kahdella toimitusten tiloilla on vaikutusta muihin järjestelmän osiin:

 • kun tilaus merkitään poimituksi, tilaukselle merkityt toimitusmäärät lukitaan kyseiselle toimitukselle tuotteen varastosaldoista
 • kun tilaus merkitään toimitetuksi, järjestelmä kirjaa tilauksen mukaiset toimitusmäärät verotilille käyttäen merkintähetkeä toimituksen täsmäytysajankohtana.

Toimitusten laskutus

BrewOS mahdollistaa toimitusten helpon myyntilaskutuksen asiakkaalta. Voit myös vaihtoehtoisesti käyttää ulkopuolista järjestelmää laskutukseen, ja kirjata halutessasi toimituksia vastaavien laskujen numerot BrewOs-järjestelmään.

Tilauksen laskutus tulee mahdolliseksi, kun tilaus lukitaan toimitettavaksi, jolloin tilauksen tuotemäärät lukitaan ja tilaus siirtyy odottaa poimintaa tilaa.

Toimitusten kotisivulta voit hakea toimituksia myös niiden laskutuksellisen tilan mukaan, eli voit hakea listaukseen esim. toimitetut, mutta laskuttamattomat toimitukset.

Sivua viimeksi päivitetty 28.11.2023 08:40