BrewOS

Raportointi

Raportoinnilla tarkoitetaan erilaisia saatavilla olevia yhteenvetolaskelmia BrewOS-tilille kertyneestä datasta. Palvelu tuottaa kahdenlaisia raportteja:

  • viranomaisraportit, joita ovat alkoholiveron ilmoittamiseen tarvittava laskelma, sekä Valviralle toimitettavat tukkumyynnin toimitusilmoitus ja astiointi-ilmoitus
  • sisäiset raportit, joilla voidaan arvioida tuotannon taloudellista tehokkuutta

Verotili

Palvelu käyttää tukkumyynnin toimitusilmoituksen ja alkoholiveron raportointiin omaa sisäistä "verotiliä". Verotilille kirjataan kaikki sellaiset tapahtumat, joilla on vaikutus viranomaisille raportoitaviin tukkumyyntiin, sekä alkoholiveron laskemiseen. Astiointi-ilmoitus perustuu järjestelmään kirjattujen tuotantoerien astiointikirjauksiin, eikä liity suoranaisesti verotilin tapahtumiin.

Voit tarkastella jokaista verotilitapahtumaa, sekä tarvittaessa muokata niitä.

Yksittäisen tapahtuman ominaisuuksiin kuuluvat

  • yksilöivä tapahtumatunnus, jonka järjestelmä on antanut tapahtumalle
  • kirjaushetki, jonka perusteella tapahtuman raportointikausi määräytyy
  • lupanumero, joka on tapahtumaan liittyvän asiakkaan alkoholilupa
  • tunnuskoodi ja vientimaa, jotka raportoidaan Valviralle, mikäli asiakkaalla ei ole alkoholilupaa
  • tuotenumero, joka on tapahtumaan liittyvän tuotteen EAN-koodi
  • määrä ja hinta, jotka ovat raportoitava alkoholijuoman määrä ja asiakkaalta veloitettu hinta.

Verotilin tapahtumat syntyvät, kun

  • toimitus kirjataan toimitetuksi, tai
  • asiakaspalautus kirjataan järjestelmään
Sivua viimeksi päivitetty 2.4.2024 11:05