BrewOS

Asiakkaat

Asiakkaat ovat yrityksiä tai muita organisaatioita, jotka ostavat tuotteitasi.

Yksittäisellä asiakkuudella ei tarvitse välttämättä olla muuta tietoa kuin asiakkalle BrewOS:n itsensä luoma numeraalinen yksilöivä tunnus. Asiakkaan tietoihin voidaan kuitenkin tallentaa seuraavia tietoja:

 • nimi
 • yhteyshenkilö
 • y-tunnus
 • alkoholilupanumero; Huomaa kuitenkin, että asiakkaan toimituspaikoilla on oma erillinen lupanumeronsa. Asiakkaan alkoholilupanumeroa käytetään ainoastaan helpottamaan tapauksissa, joissa asiakkaalla on vain yksi toimituspaikka.
 • postiosoite, eli katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • e-laskuosoite ja operaattori
 • sähköpostiosoite

Näiden lisäksi, toimituksia varten asiakkaalla täytyy olla vähintään yksi toimituspaikka. Saman toimituspaikan tietoja voidaan käyttää useampaan erilliseen toimitukseen.

Toimituspaikka sisältää seuraavat tiedot:

 • alkoholilupanumero
 • nimi
 • toimipaikan vakioviite, joka lisätään toimitusasiakirjoihin, sekä laskuihin asiakkaan viitteksi, mikäli se on annettu
 • osoite, joka on vapaamuotoinen tekstikenttä, sekä
 • lisäohjeet, joita rahdin toimittaja saattaa tarvita toimitukseen, kuten ovikoodi tai puhelinnumero, johon olla yhteydessä toimitettaessa.

Huomaa, että toimituspaikkojen tiedot luovat jokaisella muokkauskerralla oman uuden toimituspaikkansa, vaikka kyseessä olisi sama toimituspaikka ja muokkaus koskisi ainoastaan esim. lisäohjeita. Tämä varmistaa, että jokaisen eri toimituksen täsmällinen toimituspaikka pysyy järjestelmässä arkistoituna.

Vähittäisasiakkaat

BrewOS oletuksena on, että asiakkaat ovat pääsääntöisesti vähittäis- tai anniskeluluvan omaavia yrityksiä, joille tuotanto myydään tukkumyyntinä. Voit kuitenkin käyttää BrewOS-järjestelmää luomaan vähittäismyyntilaskuja, esim. mikäli vähittäismyyntiasiakas haluaa sellaisen omaan kirjanpitoonsa.

Vähittäismyyntiasiakkuuksille tehtävät laskut poikkeavat tukkumyynnistä siten, että

 • ne voidaan toimittaa ainoastaan vähittäisnoutotilauksina, koska voimassaoleva alkoholilainsäädäntö ei salli etämyyntiä vähittäisasiakkaille
 • sinulla täytyy olla Valviran myöntämä vähittäismyyntilupa, joka on tallennettu BrewOS-tilisi asetuksissa Viranomaiset-sivulla.

Huomaa, että vähittäisnoutotilaukset, jotka merkitään toimitetuiksi, lisäävät kirjauksen myös Verotilille, eli ne raportoidaan tukkumyynnin mukana Valviralle ja Verottajalle lähetettävissä Tukkumyynin toimitusilmoituksessa, sekä Valmisteveroilmoituksessa.

Sivua viimeksi päivitetty 2.4.2024 11:05