BrewOS

Reseptit

Reseptit ovat ohjeita, joiden mukaisesti valmistetaan olutta.

BrewOS-järjestelmässä reseptit muodostuvat

  • määritellyistä vaiheista, jotka kuvaavat prosessin yksittäisiä tapahtumia. Yhdellä reseptillä voi olla kuinka monta tahansa vaihetta, ja ne on tarkoitus suorittaa aina annetussa järjestyksessä
  • ainesosista, eli raaka-aineista, joiden käytettävät määrät määritellään vaihe-kohtaisesti; Samaa ainesosaa voidaan määritellä käytettävän kahdessa tai useammassa vaiheessa erilliset määrät.
  • tehtävistä, jotka ovat yksittäisiä erillisiä työtehtäviä, jotka tulee suorittaa eri vaiheissa. Tehtäviä voidaan määritellä kullekin vaiheelle yksi tai useampia, mutta se ei ole pakollista - toiminnan ohjeistus voidaan antaa myös kokonaisuudessaan vaiheen kuvauksessa. Tehtäviin voidaan myös liittää erikseen määriteltävä mittaustapahtuma tuotannosta. Tällöin tehtävä toimii niin varmistuslistana, kuin kirjanpitonakin tuotannon edetessä.
  • manuaalista, eli vapaamuotoisesta tekstuaalisesta ohjeistuksesta tuotantoprosessia hoitavalle.

Reseptin ominaisuuksiin kuuluvat myös

  • reseptin eräkoko litroina, joka kertoo reseptin mukaisesta tuotannosta todennäköisimmin syntyvän olutmäärän. Kun reseptin perusteella aloitetaan tuotanto, voidaan tuotantoerälle kuitenkin antaa myös reseptin eräkoosta poikkeava tuotantomäärä: Tällöin BrewOS skaalaa raaka-aineiden tarvittavan määrän suhteutettuna toteutettavan ja reseptin mukaisen eräkoon suhteen.
  • tuotteet, joita reseptistä saadaan aikaiseksi.

Kustannuslaskenta

Kun olet määritellyt reseptin ainesosien määrät, BrewOS laskee niiden perusteella reseptin perusteella tehtävävän tuotannon ainesosakustannukset, sekä siitä lasketun litrahinnan. Löydät reseptin ainesosat-sivun lopusta automaattisesti päivittyvän laskelman.

Kustannuslaskema lasketaan kaksilla eri hinnoilla:

  • toteutunut hinta lasketaan varastoissasi tällä hetkellä olevien ainesosien toteutuneiden hankintaerille kirjattujen hintojen perusteella.
  • arvioitu hinta perustuu omaan ilmoittamaasi hankintahintaan.

Klikkaa Yksikkökustannus / Arvioitu - solua muokataksesi minkä tahansa ainesosan hintaa.

Versiointi ja kopiot

Järjestelmä pitää yllä kopioita kaikista käytetyistä eri resepteistä. Tämä koskee eri oluiden lisäksi samasta oluesta eri aikoina käytettyjä muokkauksia tai nk. versioita. BrewOS käyttää termiä "versiointi" viittaamaan ainoastaan ajallisiin versioihin samasta reseptistä, ei eri tuotevariantteihin.

Teknisesti tämä on toteutettu niin, että reseptejä ei voi muokata niiden käyttöönoton jälkeen. Sen sijaan, käyttöönotettuja resepteistä voit aina

  • tehdä yhden tai useamman kopion, ja/tai
  • voit tehdä reseptistä uuden version.

Kopiointia kannattaa käyttää silloin, kun teet reseptistä kokonaan uudeen tuotteen. Kopioinnin kautta sinun ei tarvitse syöttää kaikkia vaiheita ja ainesosia uudelleen, vaan voit vain muokata uutta reseptiä eroavilta osiltaan.

Uuden version luontia käytetään silloin, kun teet muutoksia oluen reseptiin. Uusi versio on myös kopio alkuperäisestä, eikä muokkauksten laajuutta ole rajoitettu, mutta versioinnissa kaikki eri versiot säilyttävät tiedon niiden alkuperästä.

Käytä uusi versio-ominaisuutta, kun korjaat virheen reseptissäsi.

Sivua viimeksi päivitetty 28.11.2023 08:40