BrewOS

Hinnoittelu

Hinnoittelulla tarkoitetaan BrewOS-järjestelmään tallennettujen tuotteiden hinnoittelua. Hinnoitelu tapahtuu antamalla tuotteelle yksikköhintana.

Yksittäiselle tuotteelle voidaan antaa yhdellä ajanhetkellä

  • yksi yleishinta ja
  • yksi asiakasryhmähinta per asiakasryhmä, sekä
  • yksi sopimushinta per kukin yksittäinen asiakas.

Hinnastosta voidaan lisäksi tehdä poikkeuksia toimituskohtaisesti toimituskäsittelyn aikana. Kun toimitusta määritellään, järjestelmä asettaa toimitettaville tuotteille hinnan järjestyksessä:

  • sopimushinta, jos sellainen on, muutoin
  • asiakasryhmähinta, jos sellainen on, muutoin
  • yleishinta.

Hintoja voidaan määrittää myös ajallisesti etukäteisti: Uusi hinta voidaan määritellä voimaantulevaksi heti, jolloin se korvaa määrittely hetkellä mahdollisesti voimassaolevan hinnan, tai se voidaan määritellä astuvaksi voimaan annetulla ajanhetkellä tulevaisuudessa.

Hinnan tiedot

Jokainen yksittäinen hinta muodostuu kahdesta komponentista:

  • arvonlisäverottomasta kappalehinnasta tuotteelle, jota käsitellään järjestelmässä sentin tarkkuudella, ja
  • arvonlisäverokannasta prosentteina, jota käsitellään yhden desimaalin tarkkuudella (yleensä 24,0%).

Näiden kautta määrittyy tuotteen arvonlisäverollinen kappalehinta, mutta esim. toimituksissa arvonlisävero lisätään aina lopuksi verottamaan hintaan. Tämä käytäntö saattaa joskus tehdä halutun arvonlisäverollisen kokonaishinnan asettamisen mahdottomaksi

Esimerkki: Tuotteen verolliseksi (24%) hinnaksi haluttaisiin asettaa tasan 10,00 euroa. Laskemalla käänteisesti 10,00 e / ( 1 + 0,24 ) saadaan veroton hinta 8,06 euroa. Kuitenkin 8,06 euron veroton hinta tuottaa pyöristyssäännön vuoksi verollisen hinnan = 8,06 x 1,24 = 9,99 euroa ja seuraava mahdollinen veroton hinta 8,07 tuottaa x 1,24 = verolliseksi hinnaksi 10,01 euroa.

Toimitusten hinnat

Kun toimitusta luodaan, BrewOS asettaa toimituksessa yhden tuotteen rivihinnaksi tuotteen yleishinnan, tai sopimushinnan, mikäli asiakkaalle on määritelty sellainen, kerrottuna tuotteiden kappalemäärällä. Voit kuitenkin muokata verotonta rivihintaa halumaksesi toimituskohtaisesti, jolloin toimitus käyttää annettua rivihintaa hinnaston sijaan.

Tallennettaessa rivihintaa, jota on muokattu, BrewOS tarjoaa sinulle mahdollisuuden tallentaa käytetyn hinnan myös asiakkaan sopimushinnaksi, tai tuotteen uudeksi yleishinnaksi.

Sivua viimeksi päivitetty 2.4.2024 11:05